Studium radioaktivity – dlouhodobé automatické měření

Stažení experimentálních hodnot ze zvoleného období

 

Stav připojení k serveru:

Není-li nikdo připojen, server provádí měření automaticky, a to cyklicky ve všech pozicích vždy v 1-minutových intervalech. Takto naměřené reálné hodnoty počtu pulzů si můžete stáhnout z libovolně zvoleného období, které zadáte níže. Ušetříte tedy čas strávený obsluhou aparatury za účelem jednoduchého opakovaného měření.

Pohled na reálný vzdálený experiment (zde bez možnosti řízení).

Postup

Zadejte libovolná platná kalendářní data od 1. 1. 2013 do aktuálního data, počáteční i koncové datum může být jakýkoliv jediný den.
Upozornění: V některých obdobích mohl být server mimo provoz, např. 2. 6. – 30. 10. 2022 (rekonstrukce laboratoře).
Dne 31. 10. 2022 byla měřicí aparatura trvale přemístěna od okna do středu budovy; úroveň přírodního pozadí se změnila!

Pro rozsáhlejší statistický soubor nastavte vícedenní období, nicméně přenos dat z více než pětidenního období může trvat nepříjemně dlouho! Pro další redukci množství dat můžete nastavit filtr.

Do nového okna s hodnotami klikněte, aby se stalo aktivní, stiskněte Ctrl+A, Ctrl+C, otevřete prázdný list tabulkového procesoru typu MS Excel a vložte hodnoty pomocí Ctrl+V. Hodnoty jsou opatřeny legendou a mohou být v tabulkovém procesoru zpracovány standardním způsobem s využitím statistických funkcí (aritmetický průměr, směrodatná odchylka).

Před využitím statistických funkcí je vhodné nechat data seřadit (v novém Excelu viz karta Domů, sekce Úpravy; ve starší verzi Excelu hledejte v menu Data), a to seřadit podle sloupce "Pozice". Tím seskupíte naměřené počty pulzů pro jednotlivé hodnoty nezávislé proměnné k sobě a při zadávání argumentů statistických funkcí je snadno označíte do bloku, resp. pole dat.

Pro studium závislosti naměřeného počtu pulzů (intenzity záření) na tloušťce stínicí vrstvy statisticky zpracujte hodnoty označené Vzduch 0 a dále Cu 0,5 mm až Cu 2,5 mm, to znamená celkem šest experimentálních bodů zkoumané závislosti.

Pro studium závislosti naměřeného počtu pulzů (intenzity záření) na vzdálenosti od zdroje ionizujícího záření statisticky zpracujte hodnoty označené Vzduch 0Vzduch 8, to znamená celkem devět experimentálních bodů této závislosti odpovídajích vzdálenosti 5 cm až 21 cm od zdroje záření (vždy posun po 2 cm).

V samostatném sloupci jsou vždy uvedeny současně naměřené hodnoty přirozeného radioaktivního pozadí. Průměrnou hodnotu pozadí nezapomeňte odečítat od naměřených hodnot!

Do protokolu prosíme uveďte počáteční i koncové datum Vámi zvoleného období. Počet hodnot, které budete průměrovat, si zvolte sami, a to alespoň 3. U všech bodů závislosti by tento počet průměrovaných hodnot měl být stejný pro menší rozsahy (N ≤ 10) nebo podobný pro větší rozsahy.

Viz podrobnější návod ke zpracování.

Filtr:  

Počáteční datum sledovaného období:
Koncové datum sledovaného období: