Rozcestník experimentů s radioaktivitou

Experiment se skládá z těchto úloh (odkazy vedou na spuštění experimentu):
Závislost radioaktivity na vzdálenosti od zářiče
Závislost radioaktivity na
vzdálenosti od zářiče
Závislost radioaktivity na druhu a tloušťce vrstvy stínicího materiálu
Závislost radioaktivity na druhu
a tloušťce vrstvy
stínicího materiálu
Monitorování přírodního radiačního pozadí
Monitorování přírodního
radiačního pozadí
Výběr dat ke stažení ze všech úloh radioaktivity
Výběr dat ke stažení ze
všech úloh radioaktivity
Mapa stanic moniturující přirozené radioaktivní pozadí
Mapa stanic moniturující přirozené radioaktivní pozadí